TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Työ- ja toimintakykypalvelut Stressitön yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 3.10.2019.

Rekisterin nimi ja ylläpitäjä

Työ- ja toimintakykypalvelut Stressitön (Y- tunnus 1813836-6)

Yrittäjä: Essi Keto

Käyntiosoite: Skaffarinkatu 14, 32800 Kokemäki

E-mail: essiketo@outlook.com

P: 0400507117

Rekisterin nimi

Työ- ja toimintakykypalvelut Stressitön asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietosisältö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ja palvelun ylläpito

Rekisteriin tallennetaan yksityishenkilön syntymäaika / yritysasiakkaan Y-tunnus, osoite- ja yhteystiedot, asiakkaan tilaamat sekä toimitetut palvelut sekä laskutustiedot

  • Asiakkaan käyntipäivämäärät hoidoissa tai valmennuksessa
  • Allergiat, sairaudet sekä kontraindikaatiot hierontahoidoille tai niissä käytettäville väliaineille
  • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpitotiedot, esim. peruutus- ja muutostilanteissa

Rekisterin tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika (6 vuotta). Asiakassuhteen päättyessä rekisteriin merkityllä asiakkaalla on oikeus pyytää asiakastietojen anonymisointia.

Tämän rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osa-puolille, asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa käytössä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuustiedot saadaan ja kirjataan asiakassuhteen syntyessä palvelun käyttäjältä itseltään ensimmäisen käyntikerran yhteydessä tai tarjoussopimuksen allekirjoitushetkellä.

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle asiakassuhteen alkaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisterin turvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä sähköisesti.

Tarkastusoikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjältä.

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29§) Tietoja päivitetään säännöllisesti ja vanhentuneet tiedot korjataan.

Työ- ja toimintakykypalvelut Stressitön 2019
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita